Renovation

Thanks to application of professional skills and knowledge acquired for generations and using modern technology we are able to restore the splendor of the objects that unfortunately seem to have lost their luster.

Renovation

With great fondness and care for detail, using traditional methods, we conserve both works of art and frames. Our experience enables us to perfectly reproduce the details that, for many reasons, have been destroyed by the ravages of time.

stosowane przez nas metody renowacji czy konserwacji ram i opraw oparte są na tradycyjnych rzemieślniczych metodach, używanie sprejów i zamienników jest naszym zdaniem niedopuszczalne
zarówno przy konserwacji jak i odnawianiu bardzo istotne znaczenie ma materiał i produkty jakie zostaną  zastosowane zarówno przy konserwacji jak i odnawianiu bardzo istotne znaczenie ma materiał i produkty jakie zostaną  zastosowane
bez względu na to czy rama straciła swój dawny kolor, została zbyt dokładnie umyta detergentem czy ubita, dzięki stosowanym przez nas tradycyjnym technikom jesteśmy ją w stanie odnowić i nadać charakter jak za czasów jej świetności
w dzisiejszych czasach często spotkać można konserwatorów- amatorów, jednak by właściwie odwzorować antyk bądź jego fragment konieczne są lata praktyki i doświadczenia
proces odnawiania ram i obrazów jest bardzo czasochłonny, uwarunkowany zakresem i charakterem zniszczeń proces odnawiania ram i obrazów jest bardzo czasochłonny, uwarunkowany zakresem i charakterem zniszczeń

Do you need an unusual frame?

We are ready to accept a challenge. Neither a simple frame nor the one that seems impossible to mount is difficult for us to create. Contact us and we shall give you some advice and help you solve any problems connected with arrangement of frames in your interior.

Contact